ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช

วันที่ 22 ต.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผวก. พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานจากทุกสายงาน และหน่วยงานภายนอก อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการประปานครหลวง โรงพยาบาลนนทเวช โรงเรียนการเคหะท่าทราย ฯลฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการประปา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" ครบ 105 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ กปน. สืบไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125