ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. แสดงความยินดี เลขาฯ สศช.

วันที่ 16 ต.ค. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ 
นายปรเมธี วิมลศิริ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คนใหม่ พร้อมร่วมหารือถึงโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และแผนการดำเนินงานต่างๆ ของ กปน. ในปี 2559 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125