ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เปิดสอนวิชาชีพช่างประปาฟรี 26-29 ตุลาคมนี้

วันที่ 14 ต.ค. 2558

          นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. จะเปิดหลักสูตรโครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 26 – 29 ตุลาคม นี้ โดยจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของ กปน. มาถ่ายทอดให้แก่สังคม เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านงานช่างประปาให้แก่ประชาชนที่สนใจ ไม่จำกัดเพศและวัย เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้จบหลักสูตรสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบท่อประปา เครื่องสุขภัณฑ์ และซ่อมอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว สังคม รวมทั้งช่วยให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายช่างประปาที่มีความเชี่ยวชาญ ให้กระจายไปตามชุมชนต่าง ๆ แก้ปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมประปา
         ทั้งนี้ กปน. ดำเนินโครงการนี้มาแล้ว 2 ปี มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 14 รุ่น จำนวน 435 คน เป็นชาย 317 คน หญิง 118 คน หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง แบบจิตอาสาช่วยสังคม เช่น ซ่อมประปาในโรงเรียนหรือวัดต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ กปน. ผู้เข้าอบรมนอกจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว กปน. ยังจัดบริการอาหารฟรีตลอดการอบรมอีกด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม กปน. โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1613, 1616 หรือขอรับบริการได้ที่ Call Center 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125