ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ WHO และ UNICEF จัดอบรมการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ

วันที่ 13 ต.ค. 2558

กปน. จับมือ WHO และ UNICEF จัดอบรมการบริหารจัดการน้ำนานาชาติ
นักวิชาการกว่า 120 คน จาก 30 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 
          วันนี้ (12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านแผนน้ำประปาปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำ จำนวน 120 คน จาก 30 ประเทศ ในการอบรม "Drinking Water Quality Surveillance, WSP Auditing and Post-2015 WASH Monitoring” โดย กปน. ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ กปน. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมอง ประสบการณ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการสาธารณสุข จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่าย Water Safety Plans อีกด้วย
          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นการขยายผลความร่วมมือจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง กปน. ได้ร่วมกับ WHO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plans (WSP) และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยในส่วนของ กปน. นั้น นอกจากจะผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแล้ว หลังวิกฤติมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ได้นำแผนน้ำประปาปลอดภัยมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อจัดการสิ่งที่อาจปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แผนน้ำประปาปลอดภัยจึงเป็นตัวการันตีคุณภาพน้ำประปาว่าทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ต้นทาง คือ จุดรับน้ำดิบ ถึงปลายทาง คือ บ้านผู้ใช้น้ำ ดังนั้น ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า น้ำประปาที่ส่งตรงบ้านเรือนมีความสะอาด ได้คุณภาพ และสามารถดื่มได้
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125