ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบรางวัลการให้บริการดีเด่น

วันที่ 15 ก.ย. 2558

            นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบรางวัล "การให้บริการดีเด่นของการประปานครหลวงปีงบประมาณ 2558" จากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ กปน. โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง สำนักงานประปาสาขาประชาชื่น สำนักงานประปาสาขาพญาไท ตามลำดับ นอกจากนี้ MWA CALL CENTER 1125 ยังได้รับความพึงพอใจด้านการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125