ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ผู้ว่าการ กปน. รับโล่รางวัลคนดี

วันที่ 15 ก.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125