ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ผู้ว่าการ กปน. รับรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2558

วันที่ 14 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี 2558 สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง มูลนิธิเพื่อสังคมไทย คณะกรรมการรางวัลไทย จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลและองค์กรที่สร้างประโยชน์สูงสุด ตอบแทนคุณแผนดินในรูปแบบต่างๆ สมควรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125