ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ บรรยายเรื่อง AC

วันที่ 11 ก.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับ ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ให้บุคลากร กปน. พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125