ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ประธานบอร์ด กปน. นำทีมผู้บริหาร พบอธิบดีกรมทางหลวง เตรียมบูรณาการงานก่อสร้างในอนาคต

วันที่ 11 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิ์วรวิถี กรมทางหลวง นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร กปน. เข้าพบ นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง เพื่อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมทางหลวงในการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 4 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร ตามโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบสาธารณูปโภคด้านการประปาเมืองกรุงอันเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ อีกทั้งยังป้องกันและแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ด้านน้ำในระยะยาว ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการได้หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาพัฒน์ฯ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ 7 ปี (2559-2565) ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเสนอกระทรวงมหาดไทย และสภาพัฒน์ฯ เพื่อพิจารณาภายในเดือนนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125