ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง

วันที่ 10 ก.ย. 2558

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 และครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาการประปานครหลวง (กปน.) วันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานของ กปน. ร่วมกัน ตั้งปณิธานความดี ปลูกป่าเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน และฉลองวันครบรอบ 48 ปี กปน. โดยมี นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการ กปน. (ด้านบริการตะวันตก) เป็นประธานเปิดโครงการ "กปน. 48 ปี ปณิธานความดี ปลูกป่าชานกรุง” บริเวณโรงกรองน้ำหนองจอก ถ.สกุลดี เขตหนองจอก ร่วมใจปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงกรองน้ำหนองจอกให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย"
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125