ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัดงาน งาน "2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน"

วันที่ 10 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดงาน "2Ps Network เครือข่ายสัมพันธ์ช่างประปาเพื่อประชาชน" เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปน. กับ ผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ซึ่งมีช่างประปาฯจากทุกรุ่นมาร่วมงานกว่า 250 คน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125