ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบรางวัลผู้ใช้น้ำผู้โชคดี รายที่ 2,222,222

วันที่ 9 ก.ย. 2558

          วันที่ 9 กันยายน 2558 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ( กปน.) มอบรางวัลพิเศษมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่ผู้โชคดี คือ คุณดนยา ทรัพย์จำรูญ ผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งประปาใหม่ในพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขาบางเขน ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ กปน. รายที่ 2,222,222

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125