ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เดินหน้าขยายเขตบริการ ให้ทุกบ้านมีน้ำใช้

วันที่ 9 ก.ย. 2558

        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และนายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วน จ.สมุทรปราการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง กปน. กับ อบจ.สมุทรปราการ เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ และจัดหาน้ำประปาที่สะอาดให้แก่ผู้ใช้น้ำใน จ.สมุทรปราการ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125