ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เข้ารับพระราชทานบัตรขอบคุณ ในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" จากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

วันที่ 9 ก.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นตัวแทน กปน. เข้ารับพระราชทานบัตรขอบคุณ ในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" จากพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125