ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
พนักงานพร้อมใจร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธ.ค. 2552
 
 
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 52 ในอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ กปน. นำผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พิธีประกอบด้วย พิธีสงฆ์ *สวดถวายพรพระ ผู้บริหารร่วมถวายเครื่องสังฆทาน ภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม จากนั้นเป็นการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลง เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี ที่พนักงานทุกคนได้ร่วมกันเปล่งเสียงออกมาจากใจเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกคน บางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความปิติ ตื้นตัน ขอให้พระองค์ทรงสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 
 
 
 
 
 
ถวายพรพระ ก. สวดพุทธชัยมงคลคาถา ก่อนที่เจ้าภาพจะถวายอาหารแก่พระที่มาสวดมนต์ พระจะสวดบาลีบท "พาหุง" เรียกว่า ถวายพรพระบาลีบทนี้เป็นบันทึกชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งสำคัญยิ่ง๘ ครั้ง พระสวดเพื่อยกมาอ้างประกอบสัตยา-ธิษฐานในการอวยพรแก่เจ้าภาพ นัยว่าบาลีบทนี้แต่เดิมคณะสงฆ์ใช้สวดถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว จึงเรียกสั้นๆ ว่า "ถวายพรพระ"
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125