ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จับมือ กฟน. จัดกิจกรรมพบประชาชน

วันที่ 11 ส.ค. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ซ้าย) และ นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ รองผู้ว่าการธุรกิจการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (ขวา) ร่วมกันจัดกิจกรรม "พบประชาชน” พร้อมกัน 5 แห่ง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 และเพื่อสนองนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บริการประชาชน ถึงบ้านฟรี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125