ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2552
กปน. นำพนักงาน ชุมชน และนักเรียน กว่า 500 คน ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีถวายในหลวง

วันที่ 30 พ.ย. 2552
 
 
กปน. สานต่อโครงการรวมใจรักษ์น้ำ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี 1,099 ต้น ริมคลองประปาฝั่งตะวันตก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 น. นายเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักเรียน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม "คลองประปาสวยด้วยมือเรา” ตามโครงการรวมใจรักษ์น้ำ โดยร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี 1,099 ต้น บริเวณริมคลองประปาฝั่งตะวันตก ถ.กาญจนาภิเษก ซ.จันทร์ทองเอี่ยม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552
 
นายเจริญ กล่าวว่า กปน. ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาจัดทำเป็นโครงการรวมใจรักษ์น้ำ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม โดย มุ่งเน้นการนำนักเรียน และชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก โรงเรียนสามแยกบางคูลัด โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาทิ นายอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางใหญ่ นายก อบต.บางแม่นาง นายก อบต.บ้านใหม่ และ กำนันตำบลบางแม่นาง มาร่วมกันปลูกต้นมะฮอกกานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและริมคลองประปา ในโอกาสนี้ กปน. ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนฟรีอีกด้วย
 
 
 
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125