ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. MOU กรมที่ดิน แชร์ข้อมูลแผนที่เชิงรหัส สนับสนุนงานประปา

วันที่ 6 ก.ค. 2558

           เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การร่วมใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดินและแผนที่เชิงรหัสระบบท่อประปา ฉบับที่ 2 เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว และช่วยในการวางแผนงานโครงการด้านวิศวกรรมของทั้งสองหน่วยงาน

          นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา กรมที่ดินได้ให้การสนับสนุน กปน. ใช้ข้อมูลระบบโครงข่ายรังวัดแบบจลน์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลตำแหน่งประตูน้ำใต้ดิน พิกัดแนวท่อประปา อุปกรณ์ในงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและท่อประธาน รวมถึงการใช้ข้อมูลแผนที่เชิงรหัสแปลงที่ดิน ซึ่งถือเป็นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ โดยในปี 2556 กปน. และ กรมที่ดิน ร่วมลงนาม MOU ฉบับที่ 1 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในงานด้านวิศวกรรมและงานโครงการฯ อาทิ การตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมในการสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ งานลดน้ำสูญเสีย งานสำรวจและออกแบบ การวางท่อจ่ายน้ำ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของ กปน. ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงพัฒนาระบบงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานกับหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการข้อมูล GIS จากความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการลงนาม MOU ฉบับที่ 2 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการให้บริการสาธารณูปโภคให้ประชาชนมีน้ำสะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างสะดวกครอบคลุมทุกครัวเรือน และดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาล โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125