ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เตรียมจุดจ่ายน้ำ 12 จุดช่วยภาคอุตสาหกรรม พร้อมช่วยชาวนา-ชาวสวน โดยคิดค่าน้ำประปาราคาพิเศษ

วันที่ 3 ก.ค. 2558
 

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ ส่งผลให้การผลิตน้ำประปายังทรงตัว และอาจมีแนวโน้มดีขึ้นหากมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสำหรับโรงพยาบาล สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมบางประเภท ที่จำเป็นต้องใช้น้ำประปาที่มีค่าความนำไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสินค้า กปน. ได้ตั้งจุดจ่ายน้ำ 12 จุด ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งรับน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์และไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้แก่ 1. สำนักงานประปาสาขา บางกอกน้อย บริเวณโรงงานผลิตน้ำธนบุรี 2.สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย บริเวณโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 3.สำนักงานประปาสาขาตากสิน 4.สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ (ด้านหน้า) 5. สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ (ด้านใน) 6.สำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง 7.หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ 8.ริมถนนนครศรีเขื่อนขันธ์1 ใกล้สี่แยกไปรษณีย์พระประแดง 9.ตรงข้ามบ้านพักกรมทรัพยากรธรณี ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ 10.หน้าโรงเรียนราชประชาสมาสัย (ฝ่ายมัธยม) 11.หน้าสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และ 12.โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ส่วนประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไปในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ สามารถใช้น้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคตามปกติ เพราะน้ำประปายังมีปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และไม่มีรสชาติกร่อยแต่อย่างใด เนื่องจาก กปน. มีการประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ค่าความเค็มบริเวณจุดรับน้ำดิบ บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการนำมาผลิตน้ำประปา
           นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ
ที่ไม่สามารถนำน้ำธรรมชาติจากคู คลอง หรือแม่น้ำมาใช้รดน้ำในพื้นที่การเกษตรของท่านเพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเค็ม และจำเป็นต้องใช้น้ำประปาเพื่อลดความเสียหายในภาคการเกษตร กปน. จะคิดค่าน้ำประปาราคาพิเศษ คือ ค่าน้ำ 50 ลูกบาศก์เมตรแรก คิดในราคาอัตราค่าน้ำประปาประเภทที่อยู่อาศัย 8.50 บาท ส่วนค่าน้ำ ตั้งแต่ลูกบาศก์เมตรที่ 51 เป็นต้นไป คิดอัตราค่าน้ำคงที่ 10.50 บาท จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้
กปน. เปิดให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนขอรับการลดหย่อนดังกล่าวได้ ณ สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125