ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ต้อนรับไจก้าดูงาน

วันที่ 3 ก.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้เชี่ยวการการประปานครหลวง ระดับ 10 พร้อมนางผุสดี ขอมทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนไจก้าที่มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำ และหารือเรื่องการจัดฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรมจากประเทศเพื่อนบ้าน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125