ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ชวนนักเรียนร่วมปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ Water Ranger

วันที่ 3 ก.ค. 2558

          การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม Water Ranger….ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน ภายใต้แนวคิด "ทรัพยากรน้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า” เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125