ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
นักเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา เน้นความรู้คู่ความสุข

วันที่ 2 ก.ค. 2558
 
          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานประปาสาขาบางเขน นำคณะอาจารย์ และ นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Water Ranger เข้าศึกษาดูงาน "กระบวนการผลิตน้ำประปา” ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรน้ำ และสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานนี้ไปต่อยอด เพื่อวางแผนรณรงค์ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าได้อย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125