ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
จัดกิจกรรมประปาพบประชาชน ณ ชุมชนน้อมเกล้า ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)

วันที่ 2 ก.ค. 2558
 
          เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว จัดกิจกรรม "ประปาพบประชาชน” ณ ชุมชนน้อมเกล้า ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ให้บริการตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้าน แนะนำการป้องกันมาตรวัดน้ำสูญหายในเบื้องต้น สำรวจหาท่อแตกรั่ว รวมไปถึงบริการซ่อมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดและเล่นเกมแจกของรางวัล พร้อมกันนี้ยังมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125