ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินสมทบทุนจัดสร้าง "อุทยานราชภักดิ์"

วันที่ 1 ก.ค. 2558

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 21.30 น. ณ สถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5 พลเอกอุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จาก นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อสมทบทุนจัดสร้าง "อุทยานราชภักดิ์" จ. ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125