ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. จัด 2 กิจกรรมใหญ่ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

วันที่ 30 มิ.ย. 2558
 
          นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง(กปน.) เปิดเผยว่า กปน. เตรียมจัดกิจกรรมในโครงการ "รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของภัยแล้ง และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดโดยมีกิจกรรมต่อเนื่องกันถึง 2 แคมเปญ คือ กิจกรรม รวมพลคนประหยัดน้ำ เน้นกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไป ภายในงานมีขบวน Road Show "TROOP H2O ประหยัดน้ำ” ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำ การเล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย พร้อมพบศิลปินดาราชื่อดัง โดยจะจัดในอาคารสำนักงาน อาทิ อาคารยูไนเต็ด ทาวเวอร์ สีลม ตึกเสริมมิตร (อโศก) ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ สุขุมวิท วิลล่ามาร์เก็ต ซอยอารีย์ และศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะพร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ Hashtag (#) รูปกิจกรรมหรือวิธีประหยัดน้ำของท่านผ่าน Social Media เพื่อรวมพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
          และอีกหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่อง คือ Water Ranger ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ มีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าผ่านฐานความรู้ เกม และกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งจัดประกวดแผนงาน "การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าภายในโรงเรียน” โดยพิจารณาจากกิจกรรมลดการใช้น้ำที่น่าสนใจ และค่าน้ำประปาที่ลดลงในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยมีโรงเรียนจากพื้นที่สำนักงานประปาสาขาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 18 แห่ง อาทิ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และโรงเรียนชลประทานวิทยา เป็นต้น ทั้งนี้ กปน. จะมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนละ 10,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำในโรงเรียน และยังมีรางวัลมอบให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศ จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับรางวัลจำนวน 20,000 และ 10,000 บาท ตามลำดับ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125