ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. บุกแดนหิ่งห้อย จัดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ”

วันที่ 26 มิ.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดกิจกรรม "แค้มป์รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ใช้ทดสอบคุณภาพน้ำและเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125