ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง วอนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 24 มิ.ย. 2558

วันนี้ (24 มิถุนายน 2558) เวลา 10.00 น. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พาสื่อมวลชนดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม เป็นต้นมา กปน. ได้ลดกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา จาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วงเวลา แต่จะไม่กระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และได้แก้ปัญหาในช่วงที่ค่าความเค็มขึ้นสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล โดยจะรอจนกว่าลิ่มความเค็มลดต่ำลง จึงทำการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปา รวมทั้งสำรองน้ำดิบในช่วงที่มีค่าความเค็มต่ำไว้ในคลองประปาให้ได้มากที่สุด

       และเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติการณ์น้ำอย่างถาวร กปน. มีแผนงานการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา โดยดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (ปี 2559-2565) เน้นรับมือวิกฤตการณ์ ลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านคุณภาพน้ำดิบแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างมั่นคง เพียงพอ และยั่งยืน โดยขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์อีก 8 แสนลูกบาศก์เมตร/วัน ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ตอนล่างทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ขยายถังเก็บน้ำใสที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง บางพลี มีนบุรี ลาดพร้าว สำโรง รวมทั้งการสร้างอุโมงค์ส่งน้ำประปาเพื่อเชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้สามารถช่วยอีกฝั่งหนึ่งได้ หากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำขึ้น

นอกจากนี้ กปน. ได้เปิดให้โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://twqonline.mwa.co.th ซึ่งแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ทั้งค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ค่าความขุ่น ค่าความนำไฟฟ้า ค่าความเค็ม และค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยหากค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปาสูงถึง 700 หน่วย กปน. จะประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้เริ่มสำรองน้ำประปาไว้สำหรับดื่มครัวเรือนละ 60 ลิตร (ประชาชนจะรับรู้รสน้ำประปากร่อย เมื่อค่าความนำไฟฟ้าสูงถึง 1,200 หน่วย ขึ้นไป) และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด

ทั้งนี้ กปน. คาดว่าจะกลับมาผลิตน้ำประปาตามปกติเมื่อมีปริมาณน้ำฝนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนต่าง ๆ ในระดับปกติ และหากประสบปัญหาด้านการใช้น้ำประปา สามารถสอบถามทาง เฟสบุ๊ค (www.facebook.com/MWA.CO.TH) ทวิตเตอร์ (@MWA1125)  หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125