ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. แจ้งเตือนน้ำน้อย ต้องใช้อย่างประหยัด

วันที่ 16 มิ.ย. 2558
 
         ภายหลังกรมชลฯ ประกาศชะลอทำนาปี ส่งผลการประปานครหลวง (กปน.) เริ่มลดการผลิตน้ำตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พร้อมเตรียมมาตรการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า หากน้ำประปากร่อย ย้ำทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประหยัดน้ำ
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. เผยว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤติมากกว่าทุกปี นอกจากปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ จะมีน้อยมากแล้ว ยังประสบกับฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 30 ปี จนกรมชลประทานต้องออกประกาศเตือนเกษตรกรให้ชะลอการทำนาปีทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบภาคการเกษตรเท่านั้น น้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับประชาชนทั่วไปและภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำดิบหลักเพื่อผลิตน้ำประปาของ กปน. สำหรับประชาชนมากกว่า 10 ล้านคน
          นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กปน. ได้ตั้ง"ศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำและคุณภาพน้ำ” เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์ดังนี้
           1. ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เริ่มลดกำลังการผลิตและจ่ายน้ำประปาลงเฉพาะโรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงจาก 3.9 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน เหลือ 3.6 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนลงกว่าเดิมในบางช่วงเวลา ส่วนโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ซึ่งรับน้ำดิบจากเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ยังคงผลิตน้ำประปาตามปกติ ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน
           2. ขณะนี้ กรมชลประทานได้ลดการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้น้ำไม่พอผลักดันน้ำเค็ม แต่เพื่อช่วยยืดระยะเวลาให้มีน้ำใช้จนกว่าฝนจะมา จึงอาจส่งผลให้น้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีค่าความเค็มสูงกว่ามาตรฐาน คือ 0.25 กรัม/ลิตร (ค่าความเค็มในน้ำดิบที่สามารถรับรู้รสกร่อยได้ คือ 0.5 กรัม/ลิตร ขึ้นไป) อย่างไรก็ตาม เมื่อผลิตเป็นน้ำประปา จะดูจากค่าความนำไฟฟ้า ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยตนเอง ผ่าน twqonline.mwa.co.th แสดงข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ ทั้งค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ค่าความขุ่น ค่าความนำไฟฟ้า ค่าความเค็ม และค่าความเป็นกรด-ด่าง หากค่าความนำไฟฟ้าในน้ำประปาสูงถึง 700 หน่วย กปน. จะประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้เริ่มสำรองน้ำประปาไว้สำหรับดื่ม โดยสำรองไว้อย่างน้อยครัวเรือนละ 60 ลิตร ก็จะเพียงพอต่อการบริโภค (ทั้งนี้ ประชาชนจะรับรู้รสน้ำประปากร่อย เมื่อค่าความนำไฟฟ้าสูงถึง 1,200 หน่วย ขึ้นไป)
          3. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และควรมีระบบการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรม ควรมีระบบการสำรองน้ำไว้สำหรับการผลิตสินค้าเช่นกัน
          ทั้งนี้ กปน. คาดว่าจะกลับมาผลิตน้ำประปาตามปกติเมื่อมีปริมาณน้ำฝนเข้าสู่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆ ในระดับปกติ และหากประสบปัญหาด้านการใช้น้ำประปา สามารถสอบถามทาง เฟสบุ๊ค(www.facebook.com/MWA.CO.TH) ทวิตเตอร์ (@MWA1125) หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125