ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ลงนาม MOU กับวิศวกรรมสถาน

วันที่ 16 มิ.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและทางเทคนิควิศวกรรม ด้านทรัพยากรน้ำ และการประปา โดยมี นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน. คณะกรรมการ กปน. พร้อมผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125