ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วอนประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

วันที่ 12 มิ.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจุดรับน้ำดิบของ กปน. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และที่ทำการเชียงราก จ.ปทุมธานี เนื่องจากปริมาณน้ำคงเหลือในเขื่อนหลักน้อย แม้ขณะนี้ กปน. ยังสามารถผลิตน้ำประปาบริการประชาชนได้ แต่ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125