ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
8 องค์กรด้านน้ำ ตั้งศูนย์วิชาการ Asian Water Academy (AWA)

วันที่ 11 มิ.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย(สปปท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับอีก 7 องค์กรด้านน้ำ ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สถาบันนักอุทกวิทยาไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การจัดการน้ำเสีย สมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย จัดตั้ง Asian Water Academy หรือ AWA เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านน้ำของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือทุกระดับของผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการด้านทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการรองรับการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ และฝึกอบรมการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพในอนาคต พร้อมเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาเรื่องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเสีย ไม่ได้เพียงเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในทุกประเทศด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125