ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เข้ารับพระราชทาน “เข็มวันอานันทมหิดล” จากสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 11 มิ.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. นางภารดี ใจสมุทร ผู้เชี่ยวชาญ. การประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มอานันทมหิดล ในฐานะผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2558 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ณ หอประชุม เฉลิม พรมมาส ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125