ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
โค้งสุดท้าย! ส่งผลงาน ประกวดนวัตกรรม กปน. ก่อน 15 มิ.ย.นี้

วันที่ 10 มิ.ย. 2558
 
        เชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับกิจการประปา ในหัวข้อ "นวัตกรรมประปาสีเขียวเพื่อกิจการประปา” ชิงรางวัลรวมมูลค่าเกือบ 6 แสนบาท หมดเขต 15 มิถุนายน 2558 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://academy.mwa.co.th
        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมามีผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่น่าสนใจ เข้าประกวดหลากหลายชิ้นงาน ล้วนเป็นประโยชน์ต่อกิจการประปาและสังคม สามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งในปีนี้ กปน. สนับสนุนให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และบุคลากรภายใน กปน. แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับกิจการประปา โดยในปีนี้เราเน้นเรื่อง "นวัตกรรมประปาสีเขียวเพื่อกิจการประปา” (MWA Green Innovation) ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและพลังงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการประปา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
          โดย กปน. จะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับและพาชมกระบวนการผลิตน้ำ โรงงานผลิตน้ำบางเขนอย่างใกล้ชิด ภาควิชาการได้จัดให้มีเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ในปลายเดือนกรกฎาคม นี้ ณ สำนักงานใหญ่ กปน. ถ.ประชาชื่น หากสถานศึกษา โรงเรียน หรือหน่วยงานสนใจเข้าร่วมงานเป็นหมู่คณะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1670-75
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125