ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินสมทบกีฬาเยาวชนปีนหน้าผา

วันที่ 2 มิ.ย. 2558

        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินจำนวนเงิน 100,000 บาท แก่ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนก่อสร้างหน้าผาเทียม ความสูง 15 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์แข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "จันทบูรเกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี และเพื่อสร้างนักกีฬาปีนหน้าผาระดับเยาวชน ให้พัฒนาสู่ระดับนานาชาติต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125