ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ต้อนรับ K-water ดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน

วันที่ 10 มิ.ย. 2558

          นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จาก K-water ประเทศเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน ในด้านต่างๆ อาทิ กระบวนการผลิตน้ำประปา กระบวนการสูบและส่งจ่ายน้ำ การควบคุมคุณภาพน้ำ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบ รวมถึงชมห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน กปน. ถ.ประชาชื่น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125