ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. รุกหารือ กทม. ร่วมสร้าง กรุงเทพมหานครที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มิ.ย. 2558

          นายเจริญ  ภัสระ  ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร กปน. เข้าพบ นายจุมพล  สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้บริหาร กทม. เพื่อหารือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคร่วมกัน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125