ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
เรียนรู้เรื่องน้ำประปากับ กปน.

วันที่ 9 มิ.ย. 2558

          ทีมนักวิทยาศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม "น้ำประปาน่าดื่ม” ณ โรงเรียนวัดลาดพร้าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำ การตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ รวมทั้งการชิมน้ำประปา (Blind Test) ที่มีรสชาติไม่แตกต่างจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรองหรือน้ำดื่มบรรจุขวด สร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานน้ำประปาที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125