ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบ 1 ล้าน ช่วยทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 3 มิ.ย. 2558

          วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง 162 กองบัญชาการกองทัพบก นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท สมบท "โครงการช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัวของกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม" มูลนิธิสวัสดิการทหารบก โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้รับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125