ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ให้ทุนชาวบ้านปีละ 5 ล้าน ทำโครงการรวมใจรักษ์น้ำ

วันที่ 28 พ.ค. 2558

          ณ คุ้งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายพูนสิน ศรีสังคม ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ร่วมประเมิน "โครงการรวมใจรักษ์น้ำ” ที่ กปน. ให้ทุนสนับสนุนชุมชนในลุ่มน้ำแม่กลอง และเจ้าพระยา ที่ร่วมกันดูแลดิน น้ำ ป่า ลดการใช้สารเคมี ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้ โดย กปน. ให้ทุนสนับสนุนมาแล้ว 20 ล้านบาท
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125