ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
นักวิทย์ฯ กปน. สอนน้องเรื่องน้ำประปา

วันที่ 27 พ.ค. 2558

        การประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม "น้ำประปาน่าดื่ม” ณ โรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์) ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาควบคู่ความสนุกสนานแก่เยาวชน รวมทั้งการชิมน้ำประปา (Blind test) ที่มีรสชาติไม่แตกต่างจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรองหรือน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานน้ำประปาที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125