ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ฝนมาช้า กปน. เริ่มลดกำลังการผลิต น้ำประปาอาจไหลอ่อนลงบ้าง

วันที่ 22 พ.ค. 2558
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตามที่ทราบกันดีว่าปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤตมากกว่าทุกปี แต่ กปน. ได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด การให้บริการน้ำประปาจึงไม่ได้รับผลกระทบ ปราศจากปัญหาน้ำประปากร่อยเหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือไม่มาก ประกอบกับฝนก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาปี จึงทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ กปน. จึงพิจารณาลดกำลังการผลิตน้ำประปาลง และบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้แรงดันน้ำประปาลดลงในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และควรมีระบบการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ปลายเส้นท่อ เพราะอาจเกิดปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในช่วงที่มีการใช้น้ำมาก ส่วนภาคอุตสาหกรรม ก็ควรมีระบบ
          การสำรองน้ำไว้สำหรับการผลิตสินค้าเช่นกัน ทั้งนี้ กปน. คาดว่าจะกลับมาผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ปกติเมื่อฤดูฝนมาถึง และหากประสบปัญหาด้านการใช้น้ำประปา สามารถสอบถามทาง เฟสบุ๊ค (www.facebook.com/MWA.CO.TH) ทวิตเตอร์ (@MWA1125) หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125