ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. ร่วมลดใช้ทรัพยากรน้ำ เริ่มลดกำลังการผลิต น้ำประปาอาจไหลอ่อนลงบ้าง

วันที่ 15 พ.ค. 2558
 
          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตามที่ทราบกันดีว่าปัญหาภัยแล้งปีนี้วิกฤตมากกว่าทุกปี แต่ กปน. ได้ประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด การให้บริการน้ำประปาจึงไม่ได้รับผลกระทบ ปราศจากปัญหาน้ำประปากร่อยเหมือนปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก ทั้งภูมิพล และสิริกิติ์ พบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเหลือไม่มาก ประกอบกับฝนก็ยังไม่ตกต้องตามฤดูกาล อีกทั้งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาปี จึงทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
         นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุนี้ กปน. จึงพิจารณาลดกำลังการผลิตน้ำประปาลง และบริหารจัดการการสูบจ่ายน้ำตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้แรงดันน้ำประปาลดลงในบางช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อทุกภาคส่วนการใช้น้ำ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และควรมีระบบการสำรองน้ำไว้ใช้ภายในครัวเรือน ส่วนภาคอุตสาหกรรม ก็ควรมีระบบการสำรองน้ำไว้สำหรับการผลิตสินค้าเช่นกัน ทั้งนี้ กปน. คาดว่าจะกลับมาผลิตน้ำประปาตามปกติเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ และหากประสบปัญหาด้านการใช้น้ำประปา สามารถสอบถามทาง เฟสบุ๊ค (www.facebook.com/MWA.CO.TH) ทวิตเตอร์ (@MWA1125) หรือ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125