ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินช่วยเหลือ เนปาล

วันที่ 15 พ.ค. 2558

          เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ถนนสุขุมวิท นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 เป็นผู้แทนพนักงานและผู้ปฎิบัติงาน กปน. ซึ่งร่วมกันบริจาคเงินเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล จำนวน 240,000 บาท มอบผ่าน Mr. Dornath ARYAL Counsellor/Deputy Chief of Mission and Deputy Permanent Representative to ESCAP สถานเอกอัครราชทูตเนปาล
          โดยก่อนหน้านี้ กปน. ได้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000,000 บาท ผ่านกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปมอบให้รัฐบาลนำไปช่วยเหลือประเทศเนปาลต่อไป
 
          Officers of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) donates money to those who are affected by Nepal earthquake crisis via Nepal embassy. (02.30 pm/15May,2015)
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125