ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 29 เมษายน 2558

วันที่ 27 เม.ย. 2558
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล
 
          เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ในถนนประชาอุทิศ บริเวณคลองรางตรง ในคืนพุธที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ต่อไปนี้
 
น้ำประปาไม่ไหล
  • ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ตลอดสาย พร้อมซอยแยกทั้ง 2 ฝั่ง
  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่อิสลามวิทยาลัย ถึงสุดเขตถนนประชาอุทิศ (ชุมชนแหลมฟ้าผ่า) พร้อมซอยแยกทั้ง 2 ฝั่ง และบริเวณใกล้เคียง

น้ำประปาไหลอ่อน

  • แหลมฟ้าผ่าตลอดสาย
  • ซอยประชาอุทิศตลอดสาย
  • ชุมชนสาขลา-นาเกลือ และบริเวณใกล้เคียง
         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2558
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125