ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
20-21 เมษา ยอดการใช้น้ำประปา ทำนิวไฮทะลุ 5.46 ล้านคิวต่อวัน

วันที่ 22 เม.ย. 2558
 
        นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ตั้งแต่หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมา ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัด ส่งผลให้การใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 20 และ 21 เมษายน ที่ผ่านมา ยอดการใช้น้ำประปา สูงสุดในประวัติการณ์ กปน. จ่ายน้ำประปาสูงถึง 5.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี พบว่า ในเดือนเมษายน 2556 มียอดการใช้น้ำสูงสุดที่ 5.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และวันที่ 23 เมษายน 2557 ก็จ่ายน้ำประปาสูงถึง 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในขณะที่ กปน. มีกำลังการผลิตน้ำสูงสุดอยู่ที่ 5.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า แม้การใช้น้ำในสภาวะอากาศร้อนจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ กปน. สามารถให้บริการน้ำประปาคุณภาพดีและไหลแรงได้ตามปกติ
       แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และการกักเก็บน้ำในเขื่อนต่าง ๆ ยังอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฤดูฝนยังไม่มาถึง จึงขอให้ประชาชนทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ และร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เราทุกคนมีน้ำเหลือไว้ใช้กันนาน ๆ และไม่ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125