ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
อบรมช่างประปาสัญจร ครั้งที่ 2 ณ สมุทรปราการ

วันที่ 22 เม.ย. 2558

          นางวัชรี ประสาทเขตต์การ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดอบรม "โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน รุ่นที่ 10” สัญจร ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม 4 วัน

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125