ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
น้ำประปาไหลอ่อน 23 เมษายน 2558

วันที่ 21 เม.ย. 2558
 
          เนื่องด้วย การไฟฟ้านครหลวงจะเข้าดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานผลิตน้ำสามเสน ของการประปานครหลวง (กปน.) เพื่อให้การสูบจ่ายน้ำของ กปน. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพสูงสุด ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งระหว่างดำเนินการ จะส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนสวรรคโลก ถนนนครสวรรค์ ถนนบำรุงเมือง และถนนเจริญกรุง
          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2558
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125