ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. เฮ คว้ารางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015

วันที่ 20 เม.ย. 2558

          นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัลที่ 2 Mexico Water Prize 2015 จากผลงานที่ส่งประกวดจากทั่วโลกกว่า 100 เรื่อง ด้วยผลงาน "MWA ONE for all" หรือ "โครงการขยายเขตการให้บริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง" เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายรัฐบาล รับเงินรางวัล 15,000 USD หรือประมาณ 5แสนบาท ในงานประชุมสภาน้ำโลก ครั้งที่ 7 (The 7th World Water Forum) ณ เมืองแดกู สาธารณรัฐเกาหลี

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125