ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันที่ 1 เม.ย. 2558

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 นายสุเทพ ดิเรกวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุน "โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา” โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125