ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> 2558
ประกาศน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันที่ 3 เมษายน 2558

วันที่ 1 เม.ย. 2558
 
           เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณคลองรางตรง ถนนประชาอุทิศ ในคืนวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ จะส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ตลอดสาย พร้อมซอยแยกทั้ง 2 ฝั่ง
  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่อิสลามวิทยาลัย ถึงสุดเขตถนนประชาอุทิศ (ชุมชนแหลมฟ้าผ่า) พร้อมซอยแยก ทั้ง 2 ฝั่ง และซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
  • ถนนแหลมฟ้าผ่า ตลอดสาย
  • ชุมชนสาขลา-นาเกลือ และบริเวณใกล้เคียง
           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125